Jongeren tussen de 8 en 18 jaar oud kijken te veel naar schermen met blauw licht in de avond. Daardoor kampen ze regelmatig met slaaptekort, blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het RIVM heeft in samenwerking met het Amsterdam Medisch Centrum, het Nederlands Herseninstituut en Lifelines voor het eerst onderzoek gedaan naar schermgebruik onder kinderen en jongeren in Nederland. Lifelines is een onderzoeksorganisatie die van inwoners van de noordelijke provincies gegevens verzamelt en beschikbaar stelt voor gezondheidsonderzoek.

De kinderen en jongeren die dagelijks gebruikmaken van een scherm zoals een telefoon of tablet slapen veertig minuten korter dan de adolescenten die dit niet doen. Uit de studie blijkt volgens de onderzoekers dat deze jongeren vaker problemen hebben om in slaap te komen. Daardoor hebben ze overdag ook vaker problemen om wakker te blijven en zich te concentreren.

Van de groep tussen 8 en 13 jaar gebruikt 22 procent een scherm in de avond. De jongeren tussen 13 en 18 doen dit veel vaker, namelijk 83 procent.

Een groep deed een week lang een proef waarin ze hun telefoon in de avond niet gebruikten. De slaapklachten verminderden direct.

65% heeft slechte slaapkwaliteit

65% van de jongeren tussen de 12 en 24 jaar heeft een slechte slaapkwaliteit. 19% slaapt minder dan zes uur. Dit blijkt uit onderzoek van Stichting TeamAlert onder 686 jongeren. Het slecht en te kort slapen hangt samen met piekeren, te laat slapen door huiswerk en mediagebruik. Regels van ouders kunnen het slaapgedrag juist verbeteren.

Wat is goede slaapkwaliteit?

Onder goede slaapkwaliteit wordt verstaan dat je niet vaker dan één keer per nacht wakker wordt, binnen dertig minuten in slaap valt en na wakker worden binnen twintig minuten weer in slaap valt. Ook behoor je 85% van de tijd dat je in bed ligt ook daadwerkelijk te slapen. Daarnaast is de slaapkwantiteit, het aantal geslapen uren, onderzocht. 42.7% van de jongeren slaapt minder dan de aanbevolen uren. 19% slaapt zelfs minder dan zes uur.

Andere factoren die invloed hebben op slecht slapen

Uit het onderzoek blijkt dat piekeren sterk samenhangt met slecht slapen. Jongeren piekeren over school, werk, sociale contacten en hun toekomst. Vervolgens hangen slecht slapen en in de avond bezig zijn met school of werk samen. Tenslotte heeft mediagebruik te maken met slaapkwantiteit. Bijna alle jongeren (97,8%) geven aan een uur voor het slapen dingen te doen die hen een erg wakker gevoel geven. 85% is bezig met sociale media, 67,9% van de jongeren kijkt naar Netflix, 61% kijkt naar YouTube en ook muziek luisteren, televisiekijken en internetten noemen jongeren vaak. Regels van ouders, omtrent mediagebruik en een vaste bedtijd, blijken juist voor een verbeterde slaap te zorgen.

Bron: ANP / Stichting