Onderzoek van VeiligheidNL wijst uit dat het afgelopen jaar een toppunt is bereikt in het aantal Nederlanders dat met een alcoholvergiftiging op de spoedeisende hulp terechtkomt. Het gaat hier vooral om jonge mensen.

Van de 6100 gevallen van alcoholvergiftiging, was 60 procent jonger dan 25 jaar en een kwart zelfs jonger dan 18 jaar. Het aantal jongeren dat een alcoholvergiftiging opliep is daarmee van 800 in 2006, verdubbeld naar 1600 in 2015. Een verklaring voor de stijging is volgens Birgitte Blatter van VeiligheidNL de kleine groep bingedrinkers: ‘Zij drinken in een korte tijd heel veel.’

Ongevallen en geweld

Overmatig alcoholgebruik leidt niet alleen tot vergiftiging, maar ook tot ongevallen en geweld. Vorig jaar telde expertisecentrum VeiligheidNL naar schatting 15.200 personen die op een SEH-afdeling werden behandeld na een ongeval of geweldpleging waarbij alcohol in het spel was. Tien jaar geleden, toen de registratie van comazuipen van start ging waren dat 9700 personen.

In 2015 bedroegen de totale maatschappelijke kosten van alcoholvergiftigingen bijna 24 miljoen euro. Alcoholgerelateerde ongevallen waren verantwoordelijk voor naar schatting 47 miljoen euro aan direct medische kosten. De verzuimkosten (ziekmeldingen) worden geraamd op 76 miljoen euro.

Alcoholgebruik 15- en 16-jarigen afgenomen

In maart meldde het Trimbosinstituut juist dat het alcoholgebruik onder Nederlandse jongeren (15 en 16 jaar) is afgenomen. Ook beginnen steeds meer jongeren op iets latere leeftijd met het drinken van alcohol. Het zogenoemde bingedrinken blijft echter zorgwekkend hoog, aldus Trimbos.

Bron: ANP/RTL Nieuws