Jeugdzorginstelling De Heldringstichting in Zetten is een onveilige plek voor de opgenomen jongeren. Drugshandel tiert er welig, jongeren met gedragsproblemen worden onvoldoende van elkaar gescheiden.

Dat blijkt uit volgens De Gelderlander uit gesprekken met tientallen oud-bewoners die de afgelopen jaren in deze instelling voor jongeren met ernstige meervoudige gedragsproblemen en psychiatrische problemen hebben gezeten.

Onvoldoende bescherming tegen loverboys

Ook sprak krant met ouders en deskundigen. De grootste klacht is dat meisjes die slachtoffer zijn geweest van loverboys, niet voldoende worden afgeschermd. Jonge pooiers lopen zo het terrein op en komen makkelijk in contact met oude en nieuwe slachtoffers. Een andere klacht is dat bewoners te veel door elkaar wonen. Slachtoffers van seksueel misbruik zitten soms in één groep met jongens die hun seksuele driften niet kunnen beheersen.

Bron: MediaWatch / De Gelderlander