Jaarlijks overlijden ongeveer honderd vrouwen in Nederland omdat ze niet meedoen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Dit schrijft het AD op basis van berekeningen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Uit cijfers van het RIVM blijkt dat de afgelopen twee jaar 60 procent van de vrouwen die zijn opgeroepen deelnam aan het onderzoek. In 2015 was dat nog ongeveer 65 procent. Van de vrouwen die niet aan het onderzoek meedoen, sterven er jaarlijks 120 tot 150. Het maken van een uitstrijkje zou het grootste deel van hen hebben kunnen redden.

'Een grove schatting is dat 70 procent van hen sterft als gevolg van het niet of te laat screenen', zegt programmacoƶrdinator van het bevolkingsonderzoek Sandra van Dijk in de krant. Kankerexperts zeggen in de krant dat de voorlichting over het onderzoek beter moet.

Screenen baarmoederhalskanker

Vrouwen tussen de 30 en 60 jaar worden elke 5 jaar uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek. Baarmoederhalskanker komt bij vrouwen onder de 30 en boven de 60 jaar minder vaak voor, maar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) raadt aan om bij klachten altijd naar de huisarts te gaan. Op de website van het RIVM staat meer informatie over het bevolkingsonderzoek, zoals wanneer je een uitnodiging kunt ontvangen.

Lees ook: Minder meisjes halen baarmoederhalskankerprik

Bron: ANP MediaWatch / AD