Het is 'letterlijk van levensbelang' om internationaal te gaan samenwerken tegen antibioticaresistentie. Daarom organiseert Nederland volgend jaar samen met de Wereldgezondheidsorganisatie een internationale conferentie. Dit maakte minister Bruno Bruins van Medische Zorg bekend.

Bruins ontmoette de gezondheidsministers uit de grootste economieën van de wereld tijdens een G20-bijeenkomst in Argentinië. Hij wijst erop dat in veel landen nog altijd kwistig en onzorgvuldig gebruik wordt gemaakt van antibiotica, waardoor meer schadelijke bacteriën er ongevoelig voor worden. En die hebben geen boodschap aan landsgrenzen.

'Denk maar aan de MRSA-bacterie die we steeds vaker tegenkomen in zieken- of verpleeghuizen. Als we niet ingrijpen kan een simpele blaasontsteking in de toekomst levensbedreigend worden', waarschuwt Bruins.

Soortgelijke conferentie in 2014

Nederland organiseerde in 2014 een soortgelijke conferentie. Net als toen is het de bedoeling dat de conferentie leidt tot nieuwe initiatieven om antibioticaresistentie tegen te gaan, zowel in de gezondheidszorg als in de veehouderij. 'We zijn er ondanks de vele aandacht voor antibioticaresistentie nog niet. Het komt er nu op aan dat we de plannen ook daadwerkelijk uitvoeren', aldus het ministerie van Volksgezondheid.

Eerste stap tegen resistentie gezet

De conferentie wordt in april gehouden. Ministers van over de hele wereld worden ervoor uitgenodigd. Een eerste stap zetten de in Argentinië aanwezige ministers al met de ondertekening van een verklaring over zorgvuldig gebruik van antibiotica. Ze beloofden steun aan maatregelen voor infectiepreventie en samenwerking op het gebied van onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe antibiotica.

Naar schatting van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) sterven wereldwijd jaarlijks zo'n 700.000 mensen aan infecties waar geen antibiotica meer tegen werkt.'

Bacteriofagen: een alternatief voor antibiotica?

Bron: ANP