De gezondheidsinspectie heeft een ernstige waarschuwing gegeven aan de stichting Mosae Zorggroep, die ouderenzorg en thuiszorg verleent in Maastricht en omgeving. Deskundigheid, kwaliteit en veiligheid zijn er in het geding.

Zo constateert de inspectie 'dat Mosae te weinig en onvoldoende deskundige zorgverleners inzet'. In april werd Mosae al onder verscherpt toezicht geplaatst en kreeg de stichting een half jaar de tijd om de situatie te verbeteren. Dat is onvoldoende gebeurd, zegt de inspectie nu.

Geen nieuwe cliënten

Mosae krijgt uiterlijk tot en met 7 februari de tijd om onder meer te regelen dat 'het zorgaanbod in alle diensten op alle afdelingen past bij de zwaarte van de cliënten en de behoefte aan zorg die zij nodig hebben'. De stichting mag voorlopig ook geen nieuwe cliënten aannemen op de locaties Campagne, Scharwyerveld en Licht & Liefde.

Bron: ANP / Afbeelding ter illustratie