De Inspectie Jeugdzorg is een onderzoek begonnen naar zorgaanbieders die hulp bieden aan meisjesslachtoffers van loverboys en mensenhandel. Het onderzoek richt zich op de kwaliteit van de gespecialiseerde jeugdhulp, aldus de inspectie dinsdag.

De onderzoekers kijken onder meer of jeugdwelzijnswerkers zich aan de regels houden bij de opvang van slachtoffers, de waarborging van veiligheid en naar de kwaliteit van de woonomgeving.

Stijging aantal jonge slachtoffers

Het onderzoek wordt gedaan in opdracht van staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid). Aanleiding is een rapport van drie jaar geleden waaruit bleek dat er nog geen integrale aanpak voor slachtoffers was. Het aantal jonge slachtoffers van loverboys en mensenhandel neemt al jaren toe.Het eindrapport van het onderzoek wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar gepubliceerd.

Bron: ANP