De Coöperatie Laatste Wil organiseert vanaf januari 2018 inkoopbijeenkomsten voor leden die een dodelijk middel willen aanschaffen. Voorzitter Jos van Wijk van de belangenorganisatie bevestigt zaterdag berichtgeving hierover in NRC Handelsblad. De organisatie strijdt voor het recht op een middel om zelf euthanasie te plegen. 'Het geeft mensen rust om zo'n middel in huis te hebben', aldus Van Wijk.

Vanaf januari kunnen mensen zich inschrijven voor informatiebijeenkomsten over het middel en de inkoopprocedure. Eén persoon koopt het middel vervolgens in voor de leden die hem of haar daartoe hebben gemachtigd. Volgens de belangenorganisatie is de collectieve inkoopprocedure bedoeld om een veilige toepassing te waarborgen. 'Het zou onverantwoord zijn als mensen het middel individueel kopen. Je hebt maar 2 gram nodig. Stel dat de minimale hoeveelheid een pond is, wat gebeurt er dan met de overige 498 gram van dat gevaarlijke spul?' Als leden het middel aanschaffen, verstrekt de organisatie daarbij een kluisje om het spul in te bewaren.

'Legaal verkrijgbaar conserveermiddel'

Het zou gaan om een legaal verkrijgbaar conserveermiddel. De naam en precieze samenstelling van het middel maakt de organisatie niet bekend, ook niet aan de leden zelf. Wel werkt een onafhankelijk toxicoloog aan een verklaring over de veiligheid en werking ervan. Sinds de in 2013 opgerichte coöperatie in september aankondigde een middel te hebben gevonden voor euthanasie, groeide het aantal leden van ruim drieduizend naar 16.500.

Reactie OM

Van Wijk zegt niet te vrezen dat de aangekondigde werkwijze strafbaar is. Het OM laat in een reactie weten dat een ieder die een ander behulpzaam is bij zelfdoding of hem daarvoor de middelen geeft strafbaar is. Dit staat in artikel 294 lid 2 van het Wetboek van Strafrecht. 'Het zal afhangen van de concrete omstandigheden van het geval of de coöperatie zich met de voorgenomen werkwijze schuldig gaat maken aan een strafbaar feit. Dat geldt ook voor de vraag of personen die meedoen aan een gezamenlijke inkoop en latere door verstrekking van een zelfdodingsmiddel strafbaar zijn. Het OM wil daarover vooraf geen uitspraken doen.'

Wil jij met iemand praten? Dat kan via Stichting 113. (Bellen kan ook: 0900 0113).

Bron: ANP