De overheid ziet zich gedwongen een tandje bij te zetten bij het aannemen van arbeidsgehandicapten. Er is een flinke inhaalslag nodig, erkennen de verantwoordelijke bewindslieden.

De overheid beloofde in 2013 om tot 2024 25.000 extra banen te scheppen voor mensen met een arbeidsbeperking. Tegelijkertijd sprak het bedrijfsleven af voor 2026 100.000 banen voor deze groep te creëren. Waar bedrijven zich wel aan de overeenkomst hielden, bleef de overheid als werkgever fors achter. In 2017 werden maar 6471 van de geplande 10.000 nieuwe banen gerealiseerd.

Meer banen voor opgeleide arbeidsgehandicapten

Zowel voor laagopgeleide als voor hoger opgeleide arbeidsgehandicapten moeten bij ministeries, gemeenten, provincies, waterschappen en scholen meer banen komen, benadrukken staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken). Zij hebben afgesproken dat ze meer vaart gaan maken en spreken over een krachtige impuls.

'Ook de overheid staat aan de lat en moet aan de bak. Mensen met een beperking moeten ook hier een kans krijgen', aldus Van Ark.

Bron: ANP