Veel verpleeghuizen hebben de infectiepreventie en of het antibioticabeleid niet op orde, meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De inspectie bezocht een aantal instellingen waar dit niet vast werd getoetst. De dienst zag dat het bij achttien van de negentien bezochte instellingen niet in orde was en verplichtte die tot een plan van aanpak.

'Infecties met resistente bacteriën vormen een grote bedreiging voor kwetsbare mensen, zoals de bewoners van verpleeghuizen. Daarom is het cruciaal dat verpleeghuizen de juiste maatregelen nemen', aldus de inspectie, die onderzoek deed van oktober 2017 tot mei 2018.

'Goede infectiepreventie en een effectief antibioticabeleid vragen om een bedrijfscultuur waar deze thema's prioriteit krijgen. De specialist ouderengeneeskunde is hierbij verantwoordelijk voor een beleid dat ervoor zorgt dat de verplegenden en verzorgenden goed weten wat ze moeten doen om veilige zorg te leveren. Bestuurders hebben als taak om rond deze thema’s deskundigheidsbevordering en scholing te stimuleren', benadrukt de inspectie.

Bron: ANP