Omdat het aantal patiënten op de intensivecareafdelingen blijft toenemen, bereiden artsen zich voor op noodoplossingen. De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) heeft een handleiding gepubliceerd waarin wordt uitgelegd hoe in het uiterste geval twee of zelfs nog meer patiënten aan één beademingsmachine kunnen worden gelegd.

'Wij hopen dat het niet zover komt, maar we vragen jullie het document en de mogelijkheden bij jullie te bekijken, voor het geval de leveringen te laat zijn en de noodzaak er wel is', schrijft de NVIC aan de achterban.

Aantal beschikbare bedden 'gering'

De NVIC beschouwt het aantal bedden dat nog beschikbaar is op de intensivecareafdelingen sinds dinsdagavond als 'gering'. Volgens de laatste cijfers van de vereniging zijn 644 patiënten opgenomen die ernstig ziek zijn door het nieuwe coronavirus. Het cijfer van woensdagavond lag 18 procent hoger dan dat van dinsdagavond.

Mensen met het coronavirus die er slecht aan toe zijn, moeten vaak wekenlang worden beademd. Moderne beademingsapparaten kunnen meer volume en druk leveren dan noodzakelijk is om één patiënt te beademen. Ze zijn daar echter niet voor gemaakt. Alleen in 'uitzonderlijke omstandigheden' kan worden overwogen om meerdere zieken door hetzelfde apparaat te laten beademen, benadrukken de opstellers van de handleiding. Ze werken bij het Amsterdam UMC, Universiteit Twente, Medisch Spectrum Twente en Radboudumc.

'Deze techniek geldt alleen ter overbrugging tot transport van patiënt naar een locatie waar wel beademingsmachines beschikbaar zijn of tot nieuwe beademingsmachines beschikbaar zijn op locatie van de patiënt', aldus de NVIC.

Voorzitter Diederik Gommers maakte woensdag in de Tweede Kamer al duidelijk dat het ongewis is of de capaciteit van de ic's volgende week nog toereikend zal zijn.

Bron: ANP