De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) in Ede voor een half jaar onder verscherpt toezicht gesteld. Er is een bestuurscrisis waardoor de zorg in het geding kan komen.

De samenwerking tussen de raad van bestuur en de medische staf loopt al een tijdje niet goed en nu is dus zelfs een crisis het gevolg. De medische staf heeft niet aan alle overleggen in het ziekenhuis deelgenomen, terwijl ook kwaliteit en veiligheid van de zorg op de agenda stonden, aldus de IGZ.

'Onvoldoende verantwoordelijkheid voor veiligheid van zorg'

Dat brengt dus risico's met zich mee, vreest de inspectie. 'De IGZ is van oordeel dat door deze bestuurscrisis de raad van bestuur niet voldoende verantwoordelijkheid kan nemen voor de kwaliteit en veiligheid van zorg.' Reeds genomen maatregelen zijn volgens de IGZ 'nog onvoldoende om goede zorg te garanderen'.

Bron: ANP