De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft een organisatie voor ambulante geestelijke gezondheidszorg en jeugdhulp, Psycho Informa Instellingen B.V. , streng gewaarschuwd. Als ze niet binnen drie maanden orde op zaken stelt, volgen harde maatregelen.

De zorginstelling treuzelt volgens de inspectie te lang met het aanpakken van tekortkomingen op de terreinen bestuur, personeel en dossiers.

Psycho Informa heeft drie kernlocaties, in Schoonhoven, Woerden en Den Haag, en ook nog eens vijf kleinere vestigingen. In totaal heeft Psycho Informa ongeveer 630 cliënten.

Geen vertrouwen

De inspectie heeft 'er geen vertrouwen in' dat Psycho Informa uit zichzelf voldoende zal verbeteren. De organisatie stuurt niet goed op de kwaliteit en veiligheid van zorg en jeugdhulp. Medewerkers handelen nogal eens op basis van de eigen professionele opvattingen. Dossiers zijn niet helder en compleet genoeg.

Bron: ANP