Veiligheidswaarschuwingen over implantaten die bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bekend zijn, moeten inzichtelijk online te vinden zijn. Dat is een van de uitkomsten naar aanleiding van het debat over de Implant Files.

Op 26 maart werd er gestemd over moties die afgelopen donderdag tijdens het debat werden ingediend. Drie moties werden aangenomen.

De regering moet het voortouw nemen om regels voor klinisch onderzoek naar bepaalde implantaten nader uit te werken.

Notified body's

Bovendien moet de capaciteit van notified body's in Nederland in de gaten gehouden worden. De Europese samenwerking moet gestimuleerd worden, zodat notified body's goed toezicht kunnen houden op medische hulpmiddelen.

Een notified body is door de overheid aangewezen keuringsinstituut dat van producten moet bekijken of zij aan de (Europese) richtlijnen voldoen.

In het debat zelf zei de minister al dat het melden van incidenten met implantaten ook verplicht wordt voor artsen. Voorheen was dat alleen verplicht voor fabrikanten.

Lees meer over de moties van afgelopen donderdag

Over de Implant Files

Uit internationaal onderzoek van Radar en dagblad Trouw, de Implant Files, bleek het toezicht op implantaten wereldwijd faalt, met grote gevolgen. Bijwerkingen blijven lang onopgemerkt, en levens komen in gevaar. De minister deed de toezeggingen voor maatregelen in een debat over de Implant Files.