De Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat in november en december bij gehandicapteninstellingen kijken of het voorschrijven van medicijnen bij psychische ziekten (psychofarmaca) voldoende onderbouwd is. Uit onderzoek blijkt dat cliënten in de gehandicaptenzorg deze medicijnen vaak langdurig krijgen, maar dat ze lang niet bij iedereen werken.

Een aantal zorgaanbieders is volgens de inspectie bezig om het gebruik van deze middelen te beperken. Het afbouwen van de medicijnen moet leiden tot vermindering van bijwerkingen als onbegrepen gedrag, een te hoog gewicht en een hoge bloeddruk. Daarnaast is er een verhoogd risico op vallen, beroerte en longontsteking.

Bewustwording

De controle is volgens de IGJ bedoeld om de bewustwording en kennis bij de instellingen te vergroten. Al blijven er volgens de inspectie altijd omstandigheden waarin het voorschrijven van psychofarmaca nodig is.

Medicijngebruik afbouwen

De inspectie zal tijdens de bezoeken in gesprek gaan met artsen, apothekers en begeleiders. Ook cliëntvertegenwoordigers en cliënten worden gehoord. De inspectie denkt dat zij een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de verantwoorde afbouw van medicijnen.

Bron: IGJ