De hulp aan kinderen met psychische problemen is in heel Europa nog niet goed genoeg. Dat constateren 42 Kinderombudsmannen uit 34 Europese landen die bijeen zijn in Parijs, staat op de site van de Nederlandse Kinderombudsman Margrite Kalverboer.

In veel Europese landen moeten kinderen lang wachten op behandeling. Ook schort het nogal eens aan goede informatie en coördinatie. Opvoedondersteuning voor ouders komt vaak pas laat.

Op een aantal vlakken doet Nederland het beter dan andere landen, maar ook Nederlandse kinderen lopen toch ook nog tegen problemen aan, zegt Kalverboer. Vooral lange wachtlijsten zitten haar dwars: 'Kinderen zakken steeds dieper weg. De weg terug omhoog wordt moeilijker, de kans op volledig herstel kleiner.'

Vooroordelen en uitsluiting 

Jongeren met psychische problemen krijgen vaak te maken met vooroordelen en uitsluiting, wat ertoe kan leiden dat ze hun problemen verzwijgen in plaats van hulp te zoeken. De Europese Kinderombudsmannen willen daarom dat de overheden stigmatisering tegengaan met campagnes en trainingen.

Om psychische problemen te voorkomen, moet verder schoolstress worden bestreden.

Bron: ANP