Personeel dat huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding of maaltijdondersteuning verzorgt bij mensen thuis, komt voortaan in bepaalde gevallen in aanmerking voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Dat heeft minister Martin van Rijn (Medische Zorg) besloten.

Als iemand met COVID-19 of een verdenking daarop direct dergelijke zorg nodig heeft en deze zorg dus niet kan worden uitgesteld, komt de zorgmedewerker in aanmerking voor mondmaskers, isolatiejassen/schorten, oogbescherming/brillen en handschoenen.

Anderhalve meter afstand

Voor ondersteuning thuis die verleend wordt volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zoals huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding en maaltijdondersteuning, lukt het volgens de minister veelal wel op anderhalve meter afstand te blijven. Dan zijn dus geen beschermingsmiddelen nodig, aldus de minister.

Ook mag alleen worden gewerkt als de medewerker klachtenvrij is en er zeker van is dat de gezondheid van de patiënt of cliënt het toelaat om zorg te verlenen.

'Alle mensen die werken in de zorg - binnen en buiten het ziekenhuis - moeten erop kunnen rekenen dat zij hun werk veilig kunnen doen met gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Natuurlijk alleen als dat echt nodig is, want er is nog steeds een enorme behoefte aan beschermingsmiddelen in de zorg', aldus de minister.

Thuiszorg mag zélf beslissen

CNV Zorg & Welzijn is positief: 'Medewerkers in de thuiszorg kunnen nu, als zij een 'niet-pluisgevoel' hebben, zelf beslissen beschermende middelen te gebruiken. Voorwaarde is dan wel dat er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen voorradig zijn.'

'Nu de maatregelen worden versoepeld en andere, minder cruciale contactberoepen ook beschermingsmateriaal nodig hebben, is het een absolute noodzaak om de thuiszorg bij de distributie voorrang te geven', zegt voorzitter Anneke Westerlaken van CNV Zorg & Welzijn.

Anderhalve meter afstand

NU'91, beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden, vindt dat de regel dat beschermende middelen niet preventief nodig zijn als je anderhalve meter afstand houdt, moet verdwijnen voor zorgprofessionals. 'Met name in de thuiszorg voelt men zich onveilig omdat daar de beschermende middelen niet preventief mogen worden ingezet, terwijl daar wel behoefte aan is. Zeker vanwege het feit dat zij op een dag in contact komen met de vele patiënten en hun naasten.'

Bron: ANP