Huiselijk geweld in Nederland is veel heftiger dan tot nu toe werd aangenomen. Ook zijn de gevolgen voor kinderen ernstiger dan gedacht, constateert het Verwey-Jonker Instituut op basis van eigen onderzoek.

Uit het onderzoek blijkt dat in gezinnen die bekend zijn bij Veilig Thuis, een meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, geregeld geweld plaatsvindt. Per gezin gaat het om gemiddeld 71 geweldsincidenten per jaar, voorafgaand aan de melding bij Veilig Thuis. 'Dat is dus meer dan één keer per week. In bijna alle gezinnen speelt het geweld al ruim een jaar', aldus het onderzoeksinstituut.

In meer dan helft van gezinnen is huishoudelijk geweld

Daarbij gaat het om partnergeweld en direct geweld tegen kinderen. In meer dan de helft van de gezinnen zijn de kinderen zowel getuige van het geweld tussen hun ouders als zelf slachtoffer van mishandeling of verwaarlozing. Vier op de tien van deze kinderen kampen met traumatische klachten.

Armoede, werkloosheid en alcoholgebruik zijn hoofdoorzaken

Armoede, werkloosheid en alcoholgebruik spelen vaak een rol bij het huiselijk geweld. Zo is in bijna de helft van de gezinnen sprake van armoede. Bij meer dan 40 procent van de mannen en 30 procent van de vrouwen is sprake van problematisch alcoholgebruik.

Het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut loopt nog tot 2021, waarbij ruim 1200 ouders en 1550 kinderen zijn betrokken. Volgens het instituut gaat het om een representatief onderzoek.

'Verdachten huiselijkgeweld moeten sneller om tafel met hulpverlening'

Minister Dekker vindt dat het te lang duurt voordat verdachten van kindermishandeling of huiselijk geweld met de reclassering en justitie om tafel zitten om nieuw geweld te voorkomen. Een proef in Oost-Nederland waar verdachten binnen twee weken terecht kunnen, wordt daarom uitgebreid. De test trok wekelijks achttien verdachten.

Virtual Reality tijdens gedragstrainingen

De VR-bril wordt als pilot ingezet tijdens deze gedragstrainingen van de reclassering. Begin 2019 gaan ze deze test vernieuwen en een nog realistischere versie gebruiken. Dit soort projecten moeten voorkomen dat de daders opnieuw in de fout gaan. Minister Dekker: 'Straffen duurt lang en het is ook belangrijk dat een dader weet dat hij zijn gedrag moet veranderen. Soms willen partners na zo’n incident namelijk toch met elkaar door.'

Bron: ANP / NOS