Ggz-patiënten die door de nieuwe wetten 'Zorg en Dwang' en 'Verplichte ggz' gedwongen zorg aan huis krijgen, dreigen door personeelstekort in die sector bij de huisarts te belanden. Bij dat scenario kunnen huisartsen de noodzakelijke zorg niet waarborgen, dat kan leiden tot grote gevaren voor de patiënt. Dat schrijven de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en belangenorganisatie van de eerstelijnszorg InEen in een brief aan de Eerste Kamer.

LHV en InEen zijn van mening dat er onvoldoende is nagedacht over de praktische uitvoerbaarheid van de wetten. Volgens LHV-voorzitter Ella Kalsbeek zijn de verenigingen sceptisch over de belofte van toezicht en specialistische ondersteuning. 'Daarvoor zijn er gewoon niet genoeg psychiaters, artsen verstandelijk gehandicapten en specialisten ouderengeneeskunde.'

'Huisarts kan zorg niet weigeren'

De verenigingen zijn nu bang dat huisartsen het vangnet dreigen te worden van de gedwongen thuiszorg als er geen gespecialiseerde zorgverlener voor handen is. Weigeren kunnen ze volgens Kalsbeek niet. 'Geen huisarts laat zijn patiënt in de steek als de gespecialiseerde zorgverlener die eigenlijk nodig is, niet voorhanden is.'

Eerstelijnszorg kan niet meer ggz-patiënten aan

Uit een marktscan van de Nederlandse Zorgautoriteit over het jaar 2016 blijkt dat ggz-patiënten steeds vaker bij de huisarts terecht komen. Daarbij hebben veel specialistische ggz-instellingen het aantal bedden al gereduceerd, terwijl de uitbreiding van de ambulante ggz achterblijft. Daardoor lopen de wachttijden in de specialistische geestelijke gezondheidszorg (sggz) alleen maar op. 'Als huisartsen patiënten willen doorverwijzen naar een sggz-instelling, stuiten ze daar vaak op een wachtlijst', verklaart Kalsbeek. 'Dat levert voor die patiënten grote gevaren op. Als hun klachten plotseling verergeren, moeten zij meteen terecht kunnen.'

Lees ook: Te lange wachttijden in ggz

Ook gedwongen behandelingen buiten de kliniek

Beide wetten gaan over onvrijwillige zorg bij de patiënt thuis. De Wet Zorg en Dwang richt zich voornamelijk op ouderen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking en de Wet Verplichte ggz maakt het op zijn beurt mogelijk om psychiatrische patiënten ook thuis gedwongen te behandelen. Gedwongen behandeling is nu alleen mogelijk bij een opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Met de nieuwe wetten zullen deze patiënten gedwongen behandeling ook thuis kunnen ontvangen.

Meer zorgverleners en kortere wachtlijsten

LHV en InEen vinden dat het ministerie van Volksgezondheid deze gevaren moet afschermen in de Algemene Maatregel van Bestuur, waar de uitvoering van de nieuwe wetten wordt geregeld. Daarnaast moet er volgens de huisartsen meer gebeuren om de wetten te laten slagen. Zo moeten de wachtlijsten worden ingekort en er meer zorgverleners worden aangesteld. 'Anders lijkt het op papier geregeld, maar vallen in de praktijk kwetsbare patiënten tussen wal en schip', aldus Kalsbeek.

Bron: LHV