De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) spreekt zich fel uit tegen de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Deze wet regelt bredere bevoegdheden voor de Nederlandse inlichtingendiensten. De Wiv heeft ook betrekking op de vertrouwelijke communicatie tussen artsen en patiënten, bijvoorbeeld via telefoon, internet en e-mail.

De nieuwe wet geeft de inlichtingendiensten volgens de vereniging ruimere mogelijkheden tot het maken van inbreuk in het beroepsgeheim. 'Zo mag onder andere versleutelde informatie worden ontsleuteld en mogen gegevens ongericht worden verzameld (de zogenaamde 'sleepnetmethode'), dus ook uit informatiesystemen in de zorg. In de toelichting van de wet staat zelfs expliciet vermeld dat er voor artsen, in tegenstelling tot advocaten, geen verschoningsrecht geldt. Een bewuste keuze', aldus de vereniging.

Aantasting beroepsgeheim

De LHV is fel tegen deze uitbreiding van bevoegdheden. 'Voor patiënten en artsen is het beroepsgeheim en de vertrouwelijkheid van de arts-patiëntrelatie van groot belang. De toegankelijkheid van de zorg komt door deze wet onder druk te staan.' Volgens de huisartsen moet iedereen naar een arts kunnen gaan zonder angst dat instanties in zijn of haar dossier kunnen kijken.

Maatschappelijke kritiek

De laatste tijd is er vanuit maatschappij veel kritiek geuit op de wet. Ook is er onderhand een petitie opgestart om de wet door middel van een referendum tegen te houden.

Bron: LHV