Een huisarts heeft de zwaarste maatregel opgelegd gekregen van het Regionaal Tuchtcollege in Zwolle. Zijn inschrijving in het BIG-register wordt doorgehaald waardoor hij zijn beroep niet meer mag uitoefenen. Zeven zorgverzekeraars hadden over de arts geklaagd omdat zijn declaraties en administratie niet klopten.

Uit onderzoek van de verzekeraars bleek dat er veel te veel en veel te lange consulten waren gedeclareerd. Maar ook dat er gesjoemeld was met de data op facturen, dat vele tientallen patiënten de zorg helemaal niet hadden ontvangen en dat allerlei handelingen ten onrechte waren gedeclareerd.

Onjuist declareren en rommelige administratie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) had de huisarts in 2015 al een boete van 100.000 euro opgelegd wegens onjuist declareren en een rommelige administratie.

De arts zelf heeft voorjaar 2016 aangifte gedaan tegen zijn voormalige assistent, die hij verdacht van oplichting en verduistering. Deze assistent heeft later verklaard alles in overleg met de arts te hebben gedaan. De huisarts heeft tegenover het tuchtcollege veel beschuldigingen ontkend.

Oordeel tuchtcollege

Het tuchtcollege in Zwolle oordeelt echter dat de man 'bewust, stelselmatig, over een langere periode en grootschalig onjuist heeft gedeclareerd of laten declareren'. Het vindt de zaak zo ernstig dat geen lichtere maatregel wordt toegepast: zijn naam moet worden doorgehaald in het BIG-register, waar alle officieel erkende gezondheidswerkers in staan.

De huisarts kan nog wel in beroep gaan bij het Centraal Tuchtcollege.

Bron: ANP