Iedere dag worden er minimaal 560 ziekenhuisbedden bezet gehouden door een patiënt die allang ontslagen had moeten worden, meldt RTL Nieuws vandaag. De Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ) herkent zich in het beeld, en zegt bovendien dat dit probleem al jaren speelt.

Het gaat dan volgens de NVZ bijvoorbeeld om mensen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen, maar 'te goed' zijn voor een verzorgingstehuis. Het kan ook gaan om mensen die geen thuiszorg kunnen ontvangen of geen aanspraak kunnen doen op hun netwerk. Een ziekenhuis kan geen opvang zijn voor mensen die elders niet terecht kunnen, maar tegelijkertijd zet een ziekenhuis mensen ook niet zomaar op straat, aldus de NVZ.

Stijging van 31 procent wachtenden op plek in verpleeg- of verzorgingstehuis

RTL Nieuws analyseerde cijfers van iWlz/Zorginstituut Nederland en concludeerde: het aantal wachtenden op een plek in een verpleeg- of verzorgingstehuis is in een jaar tijd met 31 procent toegenomen. Bestuursvoorzitter Sophia de Rooij van het Medisch Spectrum Twente zegt tegen de nieuwszender dat verpleeghuizen te maken hebben met personeelstekorten en stelt dat dat de belangrijkste reden is dat er geen doorstroming mogelijk is.

Volgens RTL Nieuws leidt het 'zorginfarct' ertoe dat andere zorg stagneert: ziekenhuizen moeten bedden op de spoedeisende hulp sluiten en operaties uitstellen. Het personeelstekort in de zorg speelt ook ziekenhuizen parten. Het is lastig om voldoende ambulances in te zetten, en die ambulances kunnen patiënten weer moeilijker kwijt op een overvolle spoedeisende hulp.