Bloedbank Sanquin heeft meer plasmadonoren nodig die besmet zijn geweest met het coronavirus. De bloedbank is al enige tijd bezig met het afnemen van plasma van herstelde patiënten om daar een medicijn van te maken dat anderen mogelijk kan beschermen tegen het virus. 

Het plan was om 16.000 donoren te werven, die samen 50.000 keer plasma afstaan. Dat moet 30.000 kilo plasma vol antistoffen tegen Covid-19 opleveren. Daarvan moet een coronamedicijn worden geproduceerd. Het kabinet stelt 10 miljoen euro beschikbaar voor het project, dat al deze herfst resultaat zou kunnen opleveren.

De 16.000 donoren zijn gevonden, maar ze doneren minder vaak dan gehoopt en niet alle donaties zijn geschikt. 'We hebben 20.000 donaties ontvangen', zegt een woordvoerder van Sanquin. 'Dat leverde 8.000 tot 9.000 kilo bloedplasma op, maar een gedeelte daarvan gaat nog afvallen.'

Antistoffen in bloed nemen snel af

Inmiddels is gebleken dat bij ongeveer de helft van de donoren de hoeveelheid antistoffen in het bloed snel afneemt, waardoor hun plasma al snel onbruikbaar wordt voor de medicatie die de bloedbank ontwikkelt.

'In het bloed moet een bepaalde concentratie antilichamen zitten', legt een woordvoerster van Sanquin uit. 'Bij sommige mensen loopt dat snel terug. Zij kunnen dan maar een of twee keer plasma geven. Bij andere mensen blijft het onverminderd hoog, er zijn donoren die wel tien keer plasma kunnen geven.'

Tegen Dokters van Morgen bevestigt de woordvoerster dat mensen die erg ziek zijn geworden door het virus ook langer antistoffen in hun lichaam hebben.

Eind deze maand al eerste doses klaar

Van gedoneerd plasma dat wel geschikt is, wordt de eerste lading nu verwerkt. Eind deze maand hoopt Sanquin al zo'n 10.000 doses van het medicijn klaar te hebben. Wanneer de eerste mensen in Nederland het middel krijgen toegediend, is nog onbekend.

Medicijn bedoeld voor mensen die een hoog risico lopen om ernstig ziek te worden

De verwachting is dat het medicijn vooral preventief kan werken. Het idee is om het toe te dienen aan kwetsbare mensen die een hoog risico lopen om ernstig ziek te worden van het coronavirus. 'Denk aan mensen met een slechte afweer, mensen die net een chemokuur achter de rug hebben of bijvoorbeeld bewoners van een verpleeghuis waar het virus bij iemand is geconstateerd', legt de woordvoerster uit.

De hoop is dat zij na toediening van het medicijn met de antistoffen van herstelde patiënten een maand of twee zijn beschermd tegen corona. In hoeverre de methode werkt, zal nog uit onderzoek moeten blijken.

Sanquin zoekt nieuwe vrijwilligers

Omdat een deel van de donoren sneller afvalt dan was gehoopt, is Sanquin nu weer op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Specifiek zoekt Sanquin naar mensen die bewezen corona gehad hebben of mensen die koorts hebben gehad in combinatie met een van de andere klachten die bij COVID horen. Deze mensen moeten daar flink ziek van zijn geworden, zo laat de woordvoerster van Sanquin aan Dokters van Morgen weten.

Mensen die zich hierin herkennen, kunnen zich melden op sanquin.nl/corona. Zij moeten dan een vragenlijst doorlopen om te kijken of ze in aanmerking komen.

Voor het einde van dit jaar hoopt Sanquin 30.000 kilo plasma te hebben ingezameld, dat in totaal goed is voor 50.000 doses medicatie.

Bron: ANP / AD