Sinds eind augustus is er een flink tekort aan anticonceptiepillen. Vier van de zeven leveranciers kunnen niet meer leveren aan Nederland. Hoe is het zover gekomen en wat moet er gebeuren om dit op te lossen?

In oktober berichtten we al dat de anticonceptiepil nog steeds niet goed leverbaar is en sindsdien is er weinig veranderd. 

Wat zijn de gevolgen? 

Vrouwen moeten pendelen tussen verschillende merken óf stoppen met de pil. De populairste pil is inmiddels helemaal niet meer verkrijgbaar. Helemaal stoppen met de pil kan leiden tot klachten als hoofdpijn, puisten en een onregelmatige menstruatiecyclus. Daarnaast blijkt dat de anticonceptiepil op Marktplaats voor woekerprijzen wordt aangeboden, terwijl dit wettelijk niet is toegestaan. 

Hoe is het zover gekomen? 

Het probleem is begonnen bij de productie. In Nederland schrijft de huisarts vrijwel altijd de goedkoopste pil voor. Deze merkloze, goedkope anticonceptiepillen bevatten de stoffen Ethinylestradiol en Levonorgestrel en worden gemaakt in fabrieken in India en China. Door een productiefout in deze fabrieken, moest een grote batch worden vernietigd. Ook bleken sommige grondstoffen plotseling niet meer beschikbaar en waren er problemen met het vervoer.

Normaal gesproken trekken apotheken aan de bel zodra zij de voorraad kleiner zien worden. Bij veel apotheken gebeurde dit te laat. Ook besloten leveranciers vanwege de schaarste om meer te leveren aan landen waar de pil duurder is. In Nederland is de pil relatief goedkoop.

Wat moet er gebeuren om het op te lossen?

Ineke van der Vlugt, programmacoördinator van kenniscentrum Rutgers, roept in een gesprek met Vice de minister op om in actie te komen. 'De minister moet geen enkele mogelijkheid uitsluiten om het op te lossen, zelfs als dat veel kosten oplevert voor de overheid.' De overheid zou volgens haar bijvoorbeeld de extra kosten voor de duurdere pil kunnen terugbetalen. 'Alle pillen zouden goedkoop moeten zijn, zodat niet alle druk op de goedkope pil ligt en alle dure pillen overblijven.'

Van der Vlugt vindt dat apotheken in het vervolg hun voorraden beter moeten bijhouden en tijdig een melding moeten maken. Daarnaast zou de organisatie 'wel erg krapjes zijn geregeld'. 'Als zorgsysteem moet je met al die problemen kunnen omgaan.' De minister wordt door Van der Vlugt opgeroepen om in gesprek te gaan met farmaceutische bedrijven, zodat dit probleem nooit meer voorkomt.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voorspelt dat de pil vanaf 'begin volgend jaar' weer voor iedereen beschikbaar is. Verder wil het geen datum noemen. 

Bron: Vice