De hersenfuncties van hartpatiënten gaan sneller achteruit naarmate ze ouder worden vergeleken met gezonde mensen, blijkt uit onderzoek van het Maastricht UMC+.

De wetenschappers onderzochten twaalf jaar lang de relatie tussen hart- en vaatziekten en de hersengezondheid onder bijna 2000 mensen. Gekeken werd naar de ontwikkeling van verschillende hersenfuncties, zoals geheugen, aandacht en de snelheid van informatieverwerking. Vooral vaatvernauwingen blijken een groter risico op te leveren.

Volgens de Maastrichtse onderzoekers scoren hartpatiënten na twaalf jaar 'aanzienlijk minder goed' dan gezonde mensen. 'Vanuit preventief oogpunt is het dus van belang om tijdig en zorgvuldig in te grijpen vanaf het moment dat de eerste hart- en vaatklachten zich aandienen. Aanpassing van leefstijl is daar bijvoorbeeld een belangrijke factor bij. Dat is dus niet alleen goed voor hart en vaten, maar ook voor het brein', zegt hoofdonderzoeker Sebastian Köhler.

De bevindingen zijn gepubliceerd in de wetenschappelijke tijdschriften European Heart Journal en PLOS ONE.

Bron: ANP