Iets meer dan de helft van de verpleegkundigen die regelmatig extra diensten moeten draaien, hebben het zo zwaar dat ze overwegen met hun baan te stoppen. Een peiling van beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) onder ruim 750 verpleegkundigen en verzorgenden wijst dat uit.

Structurele personeelstekorten wordt door 86 procent van de verpleegkundigen gesignaleerd. Uit de peiling komt ook naar voren dat 85 procent van de verpleegkundigen vindt dat de werkdruk de afgelopen vijf jaar flink is toegenomen. Net iets meer dan de helft van de verpleegkundigen moet wekelijks of maandelijks extra diensten draaien om roosterproblemen op te lossen. De oorzaak daarvoor is het gebrek aan genoeg werknemers.

'Dit levert een alarmerend beeld op'

Negen op de tien werknemers ervaart stress tijdens het werk. Dit heeft weer tot gevolg dat 79 procent van de mensen in de privésfeer met stress kampt. Directeur Sonja Kersten van V&VN tegen het AD: 'We hebben nu expliciet gevraagd naar hun persoonlijke ervaringen met werkdruk, vacatures en stress, zowel op het werk als privé. Dat levert een alarmerend beeld op van de mate van overbelasting die ze ervaren. Ik schrik vooral van het grote percentage mensen dat overweegt te stoppen.' De uitkomsten van de peiling zijn zo alarmerend dat er een uitgebreider onderzoek volgt.

Een te hoge werkdruk zorgt indirect voor sterfgevallen onder patiënten

Zorg.nu besteedde eerder ook al aandacht aan dit onderwerp. In samenwerking met V&VN hield Zorg.nu een enquête onder ruim duizend (1287) verpleegkundigen in Nederlandse ziekenhuizen. Daaruit kwam onder andere dat 54 procent van de verpleegkundigen weleens een fout heeft gemaakt door hoge werkdruk. Gelukkig leverde het overgrote deel daarvan geen schade op voor de patiënt, maar in 18 procent van de gevallen was dat wel zo, tot aan overlijden van de patiënt toe (drie respondenten rapporteren dit).

Fragment gemist: onzekerheid en slapeloze nachten voor verpleegkundigen

Bron: AD