Bijna vier op de vijf ziekenhuis-verpleegkundigen (79%) ervaart regelmatig of zelfs altijd hoge werkdruk. Bij meer dan de helft (54%) heeft deze druk geleid tot het maken van één of meerdere fouten.

Dat blijkt uit het onderzoek dat Zorg.nu in samenwerking met beroepsvereniging V&VN heeft gehouden onder bijna 1300 verpleegkundigen.

Helft ondervraagden: 'Niet voldoende tijd voor patiënt'

Het maken van een fout, ook als die geen schade toebracht aan de patiënt, levert de verpleegkundigen slapeloze nachten op en maakt ze onzeker en gespannen. Bijna een kwart (24%) van de verpleegkundigen heeft overwogen te stoppen met het werk vanwege het risico op het maken van een fout. Bijna de helft van de ondervraagde verpleegkundigen, 47 procent, geeft aan niet voldoende tijd te hebben voor de patiënt.

Zorg.nu loopt een dag en nacht mee met een verpleegkundige. Hoogleraar verplegingswetenschap Hester Vermeulen en Sonja Kersten, directeur V&VN, reageren in de uitzending op de uitslagen van de enquête.