De helft van de mensen met psychische klachten heeft in coronatijden meer last van angst, depressiviteit en slecht slapen. Een derde zegt niet te weten hoe de komende periode door te komen. Dat schrijft organisatie MIND woensdag naar aanleiding van eigen onderzoek.

Voor meer dan de helft van de respondenten (60%) betekenen de coronatijden dat hun ggz-behandeling geheel of gedeeltelijk is weggevallen. Tachtig procent zegt geen gebruik te kunnen maken van de dagbesteding of het inloopcentrum.

Onderzoek van MIND

MIND is de koepelorganisatie voor cliënten- en familieorganisaties in de ggz. De organisatie heeft onderzoek gedaan onder duizend respondenten, waarvan respondenten waarvan 87% zelf cliënt is, 11% familieleden/naasten en 2% overig. Wie hulp nodig heeft kan bij de organisatie terecht voor lotgenotencontact, een luisterend oor, een overzicht van initiatieven in de regio en meer.

Volgens MIND is er geen algemeen advies te geven voor mensen die op zoek zijn naar alternatieven voor geestelijke gezondheidszorg. De organisatie roept zorgverleners op te kijken naar maatwerk, en dat te doen in overleg met cliënt, en eventueel naasten of familie.

Andere vormen van zorg en behandeling

MIND ziet dat andere vormen van zorg en behandeling nu worden aangeboden, bijvoorbeeld het gebruik van e-health, mantelzorg en contact met de huisarts zijn volgens MIND toegenomen. De organisatie ziet verder dat respondenten ook zelf alternatieven hebben geregeld.

Alternatieven die MIND ook hoort zijn: beeldbellen, chat- en WhatsApp-groepen, besloten Facebookgroepen, beeldvideo-therapie, huiswerkopdrachten, zelfhulpboeken, online vragenlijsten, wandelen, contacten uit de kerk,  (websites van) vrijwilligersorganisaties die hulp aan huis bieden en apps. MIND ziet ook nog een groep respondenten voor wie nog geen andere optie is gevonden.

Gevolgen voor dagelijks leven

Ruim driekwart van de mensen die door MIND zijn ondervraagd ondervinden in hun dagelijks leven veel gevolgen. Deze gevolgen treffen bijna alle burgers op dit moment. Het gaat bijvoorbeeld om het verlies van sociale contacten, het wegvallen van de dagstructuur, het gebrek aan beweging en buitenlucht.

Volgens MIND komt dit een deel van de ggz-cliënten extra hard aan, en leidt het tot isolement en verergering van de psychische klanten. Een klein deel geeft volgens de organisatie ook aan positieve gevolgen te ondervinden: de samenleving komt meer tot rust en ze voelen zich niet meer een uitzondering als meer mensen van slag raken.

Ook voor mensen die geen ggz-cliënt zijn kunnen in meer of mindere mate psychische klachten krijgen. In dat geval is het volgens MIND van belang om er iets mee te doen, bespreek het met je omgeving, en neem als het erger wordt contact op met je huisarts.