De hazenpest blijkt al sinds 2013 terug te zijn in Nederland. Voor 2013 werd de ziekte hier zestig jaar lang niet waargenomen. De ziekte is in Friesland, Overijssel, Utrecht en Limburg enkele keren geconstateerd. In Groningen is er vermoedelijk sprake van geweest.

De mens kan ook hazenpest oplopen en er volgens de deskundige zonder antibiotica aan sterven. Bij tijdige behandeling is er weinig reden tot zorg. De besmetting kan van dier op mens overgaan, maar niet van mens op mens.

Omvang hazenpest lastig in te schatten

De omvang van de hazenpest is moeilijk in te schatten, doordat stervende dieren zich meestal verstoppen en na hun dood niet meer worden gezien. Toch vinden jagers en natuurbeheerders wel dode dieren. Ze melden ook dat ze in bepaalde gebieden steeds minder hazen zien.

Ook in enkele andere Europese landen is de hazenpest weer gesignaleerd. In Duitsland moesten zich recent negen jagers tegelijk in het ziekenhuis laten behandelen nadat ze hazenpest hadden opgelopen.

Manieren van besmetting

Besmetting kan plaatshebben door contact met een zieke of gestorven haas, via een insectenbeet, door besmet water en door het opsnuiven van besmette deeltjes. Zweren, ontsteking van lymfeklieren, koorts en griepachtige verschijnselen kunnen duiden op de ziekte.

Konijnen worden ook minder waargenomen in het landschap. Zij kunnen de konijnenziekte myxomatose en Viral Hemorrhagic Disease (VHD2) krijgen. Beide ziektes zijn dodelijk, maar VHD2 brengt niet zo'n lange en hevige lijdensweg mee als myxomatose. De mens wordt van deze konijnenkwalen niet ziek.

Bron: ANP / RIVM