Hart- en vaatziekten worden bij vrouwen nog te vaak over het hoofd gezien, stelt de Hartstichting. Tijd dus dat er meer onderzoek naar komt. De stichting investeert daarom 2,5 miljoen euro in een nieuwe studie.
Hoe kan het dat de diagnose bij vrouwen nog te vaak te laat wordt gesteld? En waarom schiet hun behandeling nog tekort? Nelleke van der Houwen van de Hartstichting legt uit dat het antwoord op die vraag erg complex en uitgebreid is.

Van der Houwen noemt een aantal zaken die in ieder geval hebben meegespeeld. In de eerste plaats krijgen mannen gemiddeld op jongere leeftijd hart- en vaatziekten dan vrouwen. Omdat onderzoeken zich vaak richtten op een relatief jongere leeftijdsgroep, kwamen er meer mannen in studies terecht dan vrouwen.

Lees ook: Meer geld voor onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen

Ten tweede is het lang gebruikelijk geweest om vrouwen in de reproductieve leeftijd niet mee te nemen in onderzoeken naar medicijnen. Van der Houwen: 'De aanleiding daarvoor waren verschillende schandalen, waaronder het softenonschandaal. Daarnaast werden vrouwen als een minder stabiel studieobject gezien vanwege hormonale schommelingen'.

info

Over het softenon-schandaal

Softenon was een middel dat zwangere vrouwen kregen bij ochtendmisselijkheid. Het bleek de ongeboren vrucht aan te tasten, waardoor kinderen misvormd werden geboren.

Ten derde noemt Van der Houwen: 'Uit onderzoek is gebleken dat als je vrouwen zelf vraagt: wat is de grootste bedreiging voor je gezondheid? Dan zullen ze vaak borstkanker als eerste noemen. Vrouwen denken daarbij zelf dus vaak ook niet in eerste instantie aan hun hart. Het is belangrijk dat vrouwen zich realiseren dat een op de vier vrouwen in Nederland overlijdt aan een hart- of vaatziekte'.

Fysiologische verschillen

Tot slot blijken er - in tegenstelling tot wat eerder werd gedacht - fysiologische verschillen te zijn tussen mannen en vrouwen. Vrouwen hebben bijvoorbeeld meer kleinere bloedvaatjes, zo legt Van der Houwen uit. 'Vrouwen hebben vaker last van problemen in de kleine bloedvaatjes van het hart. Deze problemen zijn echter niet met een standaard hartkatheterisatie op te sporen'.

Op de website geeft de Hartstichting tips voor vrouwen die denken dat ze te maken hebben met hartproblemen.

Vrouwen die te maken hebben (gehad) met hart- en vaatziekten kunnen bij de Harteraad terecht voor het uitwisselen van ervaringen met lotgenoten.