Het gebruik van zorg door mensen met dementie vertoont grote regionale verschillen. Dat constateert informatiecentrum voor de zorg Vektis. 'De verschillen lopen op tot 8500 euro per patiënt per jaar', aldus de organisatie.

De groep die Vektis in beeld heeft, bestond in 2017 uit 256.000 patiënten. Van hen woonden er begin dat jaar ongeveer 175.000 thuis en circa 82.000 in een instelling. Vektis heeft ongeveer 50.000 mensen met dementie niet in het vizier, thuiswonenden met bijvoorbeeld alleen mantelzorg.

De regionale verschillen in het zorggebruik komen met name door de aanpak van de zorg: 'Dementienetwerken organiseren ieder op de eigen manier de zorg voor mensen met dementie. Daardoor zet het ene netwerk bijvoorbeeld meer wijkverpleging in dan het andere netwerk. Het verschil in zorggebruik zien we logischerwijs ook terug in de zorgkosten.'

Aantal mensen met dementie neemt toe

Dagelijks komen er ongeveer 120 mensen met dementie bij. Het aantal mensen met de aandoening stijgt naar verwachting naar meer dan een half miljoen in 2040.

Bron: ANP