De partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet moeten duidelijk maken of zij het eigen risico volgend jaar inderdaad laten oplopen of iets ondernemen om dat te voorkomen. Dat vindt GroenLinks, dat informateur Gerrit Zalm woensdag vraagt om een brief waarin hij daarover duidelijkheid verschaft.

Als VVD, CDA, D66 en ChristenUnie niet van plan blijken de stijging van het eigen risico tegen te gaan, dan moet de Tweede Kamer volgens GroenLinks zelf in actie komen. Haast is dan geboden, want volgens minister Edith Schippers van Volksgezondheid kan er na 1 oktober nauwelijks meer iets aan het eigen risico gebeuren.

Vijftien euro omhoog

Onder meer CDA en ChristenUnie beloofden tijdens de verkiezingscampagne het eigen risico te verlagen. Geen enkele partij bepleitte een stijging, maar het dreigt volgend jaar toch vijftien euro hoger uit te vallen. Het eigen risico wordt hoger doordat de gezondheidszorg meer geld kwijt is aan lonen en dus wat duurder wordt.

Voortgang

De informateur is niet verplicht de wens van GroenLinks in te willigen. Eerder schreef Zalm wel een summiere brief aan de Kamer om die bij te praten over de voortgang. Toen had een flink deel van de toekomstige oppositie daarom gevraagd.

Debat

De Kamer debatteert woensdagavond over het eigen risico. Vorige week stemde een Kamermeerderheid nog tegen een voorstel om het eigen risico komend jaar in ieder geval niet te verhogen.

Bron: ANP