Het ziekteverzuim lag in het eerste kwartaal van dit jaar op het hoogste niveau sinds de eerste drie maanden van 2007, vooral door de griepepidemie. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten weten.

Het verzuim lag op 4,9 procent, wat betekent dat van elke duizend te werken dagen er 49 zijn verzuimd vanwege ziekte. De griepepidemie duurde van medio december tot in april. Griep en verkoudheid waren verreweg de meest genoemde klachten van werknemers die thuisbleven vanwege ziekte.

Hoogste verzuim in gezondheidszorg

Het verzuim was het hoogst in de gezondheidszorg, met 6,5 procent. Met name in verpleeg- en bejaardentehuizen lag het verzuim hoog. Ook in het openbaar bestuur en de industrie was sprake van een vrij hoog verzuim. In de horeca was het verzuim met 2,3 procent het laagst.

Bron: ANP