De inwoners van de wijk Rotterdam-Prins Alexander krijgen een gratis reanimatiecursus. Rotterdam streeft ernaar voor 1 oktober ‘AED-proof’ te zijn, meldt het AD.

De cursus wordt alle 95.000 inwoners van de wijk aangeboden. Het plan wordt de komende weken verder uitgedacht door het wijkbestuur. Het geld voor de cursussen komt uit een potje voor de bewoners, daar zou nog ruim 3 ton in zitten.

AED-proof

Het plan voor de gratis cursus werd bedacht naar aanleiding van de motie Iedere seconde telt, hierin werd gesteld dat voor 1 oktober een plan op tafel moest komen om Rotterdam aed-proof te maken. Volgens de Hartstichting telt de stad 1000 apparaten, waarvan een kwart lastig bereikbaar is. Met de komst van 75 AED-apparaten kunnen per jaar 150 mensenlevens gered worden.

Bron: AD.nl