Met een goede samenwerking tussen patiënt, arts en de naasten is de kans groter dat de euthanasiewens van dementerenden daadwerkelijk vervuld wordt. Dit schrijft de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE)

Veel dementerenden hebben een euthanasiewens. Heel vaak komt het er niet van de euthanasie uit te voeren. De NVVE hoort vaak van naasten van dementiepatiënten dat 'moeder het niet zo had gewild.'

Toegestaan, maar lastig te realiseren

Euthanasie bij dementie is toegestaan. Toch laat de praktijk zien dat het vaak lastig is om daadwerkelijk het vrijwillig beëindigen van het leven voor elkaar te krijgen. In 2017 is er 166 keer euthanasie verleend aan mensen die zelf nog konden aangeven dat zij dit wilden. Jaarlijks krijgen een handvol mensen met vergevorderde dementie euthanasie.

Samenwerking niet vanzelfsprekend

Het is op dit moment niet vanzelfsprekend dat naasten van dementerenden worden betrokken bij het levenseinde. Het is volgens de NVVE verstandig om een dementerende samen met de naasten en een arts een heldere wilsverklaring te laten opstellen, zolang de patiënt nog wilsbekwaam is. Daarnaast wil de NVVE dat het verzoek van naasten voor levensbeëindiging van de dementerende die al in een vergevorderd stadium is, niet direct als kansloos wordt gezien.

Symposium over euthanasie

De NVVE organiseert een symposium over levensbeëindiging voor dementerenden. Hier wordt besproken hoe patiënten en naasten de samenwerking kunnen bevorderen. Ook komen aandachtspunten en valkuilen in de trajecten van euthanasieaanvragen aan bod. Inschrijven voor het symposium op 12 april 2019 is mogelijk via de website van de NVVE.

Bron: NVVE