Psychiatrisch patiënten die euthanasie willen, zijn opvallend vaak laagopgeleid en vaker vrouw dan man, schrijft Trouw.

Vrouwen met psychiatrische problemen vragen vaker om euthanasie dan mannen: 60 tegenover 40 procent. Dat blijkt uit een dossieronderzoek van het Expertisecentrum Euthanasie (de vroegere Levenseindekliniek) op verzoek van het ministerie van volksgezondheid. Voor het eerst brachten onderzoekers in kaart uit wie de groeiende groep psychiatrisch patiënten bestaat die euthanasie wil.

Dossiers geanalyseerd

Het expertisecentrum analyseerde via een steekproef 1700 dossiers van psychiatrisch patiënten uit de periode 2012-2018 op leeftijd en geslacht, en onderzocht van 1308 patiënten het hele dossier. In deze periode deden in totaal ruim 3500 psychiatrisch patiënten een verzoek tot euthanasie, pakweg 30 procent van het totale aantal aanvragen.

Dat vrouwen oververtegenwoordigd zijn is opvallend, omdat mannen en vrouwen even vaak psychische ziekten hebben.

Bron: ANP MediaWatch