Het ministerie van Volksgezondheid heeft een voorlopig akkoord bereikt met de geestelijke gezondheidszorg. Er komen meer opleidingsplekken voor psychologen, in een poging de wachtlijsten aan te pakken. Ook zijn afspraken gemaakt om stijgende kosten de komende jaren te beteugelen.

Voor 2019 komt er 20 miljoen euro bij om 150 opleidingsplekken te creëren voor basispsychologen. Staatssecretaris Paul Blokhuis erkent tegelijkertijd dat deze maatregel niet meteen tot kortere wachtlijsten zal leiden. Een concrete datum wil de staatssecretaris niet noemen. 'Ik wil echt geen valse verwachtingen wekken.'

Terugbrengen wachttijden

Eerder was afgesproken dat per 1 juli de wachttijden zouden zijn teruggebracht tot maximaal veertien weken, maar dat is niet gehaald. In het akkoord zijn nieuwe afspraken gemaakt om alsnog tot deze norm te komen.

De groei van de uitgaven in de ggz moet de komende jaren naar beneden. In 2019 mogen de kosten nog maximaal 1,3 procent groeien, in 2022 moet dat zijn gedaald naar 0,7 procent. Uiteindelijk moet dat een jaarlijkse besparing opleveren van 200 miljoen euro.

Inzet ervaringsdeskundigen

Volgend jaar wordt ook een experiment gestart om de inzet van ervaringsdeskundigen te stimuleren. 'Voor veel mensen kan een gesprek met iemand die het een en ander heeft meegemaakt, het belangrijkste zetje zijn naar de juiste hulp', denkt het ministerie. Vanaf 2020 moet hier structureel geld voor beschikbaar komen.

Betrokken organisaties

Het akkoord wordt volgende week voorgelegd aan de achterban van de betrokken organisaties, waaronder GGZ Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en Zorgverzekeraars Nederland.

In het regeerakkoord werd afgesproken om nieuwe zogenoemde hoofdlijnakkoorden af te sluiten met diverse sectoren. Dit moet uiteindelijk 1,9 miljard euro opleveren. De ggz was de laatste sector waar aan een akkoord werd gewerkt. Eerder werden er afspraken gemaakt met de medisch specialisten, de wijkverpleging en de huisartsen.

De wijkverpleging en de huisartsen krijgen er de komende jaren geld bij. Bij de medisch specialisten is afgesproken de groei de komende jaren terug te brengen naar nul.

Bron: ANP