De problemen rond de nieuwe Wet verplichte ggz, die de gedwongen zorg voor psychiatrische patiënten regelt, nemen toe. Er zijn 'concrete signalen' dat geneesheer-directeuren van ggz-instellingen 'hun functie opgeven', meldt NRC.

NRC baseert zich op een brief, die de krant in handen heeft. Deze is volgens NRC afgelopen week namens een twintigtal bestuurders van de belangrijkste ggz-instellingen naar staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, CU) gestuurd. De geneesheer-directeuren - dit zijn (vaak) psychiaters die bestuurlijk verantwoordelijk zijn voor de medische gang van zaken in een instelling - zouden hun functie willen opgeven omdat de werkdruk te hoog is en omdat zij bezorgd zijn over de kwaliteit van de zorg die zij leveren. 

Vervanging van BOPZ

Op 1 januari van dit jaar verving de Wet verplichte ggz de BOPZ. Psychiatrisch patiënten hebben sindsdien meer inspraak in hun behandeling.

Nog voor de wet in werking trad, was er al kritiek: doordat ggz-instellingen eerst allerlei procedures moeten doorlopen, werd het aanvragen van dwangzorg door ggz-instellingen ingewikkelder.

Bron: ANP MediaWatch / NRC