De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft drie ggz-instellingen op de vingers getikt omdat zij hun wachttijden nog niet hebben doorgegeven. Om lange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg, bij vrijgevestigde psychiaters en psychologen terug te brengen, is dit sinds januari verplicht.

De betreffende instellingen krijgen tot eind juli om alsnog de wachttijden aan te leveren. Gebeurt dit niet dan maakt de NZa hun namen bekend. 'Het is voor patiënten en de huisartsen die hen doorverwijzen belangrijk om te weten waar de wachttijden het kortst zijn', aldus de toezichthouder.

Bron: ANP