De GGZ-sector heeft 2017 met goede financiële resultaten afgesloten. De instellingen behaalden samen een positief resultaat van 111 miljoen euro tegen 58 miljoen euro in 2016. Dit ondanks moeilijke omstandigheden zoals toenemende regeldruk en krapte op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit een analyse van 205 jaarverslagen van GGZ-instellingen door Intrakoop, een inkooporganisatie van de zorg, en Verstegen accountants en adviseurs. De onderzochte organisaties vertegenwoordigen 95 procent van de sector.

Ondanks een verdubbeling van het nettoresultaat hebben 41 van de 205 GGZ-organisaties rode cijfers gepubliceerd. Dit is iets meer dan in 2016, toen 39 organisaties verlies draaiden. De verliezen worden onder meer veroorzaakt door reorganisatie- en fusiekosten.

Aantal medewerkers GGZ gestegen

Voor het eerst in drie jaar is het aantal medewerkers in de GGZ in 2017 weer licht gestegen, met 1,3 procent (ofwel duizend voltijdsbanen). De 205 onderzochte organisaties hadden samen zo’n 73.000 voltijds arbeidsplaatsen. Ondanks de toename van het aantal personeelsleden, worstelt ook de GGZ met de toenemende krapte op de arbeidsmarkt, stelt Intrakoop. Eind 2017 waren er ruim 4000 openstaande vacatures in de sector. De capaciteit in de klinieken daalde met 11,5 procent naar ruim 24.000 bedden.

'Veel organisaties huren meer extern personeel in. Dat zien we terug in de jaarcijfers. De kosten voor personeel niet in loondienst zijn in 2017 enorm toegenomen, met 21,7 procent. Ze maken nu 7 procent van de totale personeelskosten van 4,8 miljard euro uit', zegt bestuurder Frank Kaptein van Intrakoop. De totale kosten van de geestelijke gezondheidszorg voor de Nederlandse samenleving bedroegen vorig jaar 6,6 miljard euro.

Bron: ANP