Hoewel inwoners van Noord-Brabant met koorts, hoestklachten of een neusverkoudheid gisteren het advies kregen om thuis te blijven, denken de gezondheidsautoriteiten dat de verdere verspreiding van het coronavirus zonder het nemen van isolerende maatregelen onder controle kan worden gebracht.

Let op: Informatie in dit artikel kan verouderd zijn. Ga naar de website van de Rijksoverheid en het RIVM voor meer informatie.​​​​​​​​​​​​​​

Sjaak de Gouw is directeur publieke gezondheid van GGD Nederland. Hij sprak vanmorgen in het NPO Radio 1 Journaal over de huidige stand van zaken, meldt de NOS: 'Ik denk dat het lijntje om Brabant tijdelijk is en dat voor heel Nederland blijft gelden dat we door de maatregelen die we nu nemen het virus kunnen stoppen.'

Het zal volgens De Gouw niet zo ver komen dat complete dorpen of steden geïsoleerd worden: 'De huidige Nederlandse draaiboeken voorzien niet in het afsluiten van gebieden. Alle onderzoek geeft aan dat dit in onze situatie geen effectieve maatregel is.'

'Risico op besmetting is zeer klein'

Het is volgens De Gouw niet nodig om isolerende maatregelen te nemen omdat het risico op besmetting heel klein is. Hij neemt Noord-Brabant als voorbeeld: 'We moeten niet vergeten dat het in Brabant om 34 besmettingen gaat op 2,5 miljoen mensen. Het risico is klein en we proberen het nog kleiner te maken. Maar we gaan niet zo ver als sommige andere landen waar je beboet wordt als je buiten de deur komt.'

Bron van besmetting vrijwel altijd duidelijk

In Noord-Brabant zijn er acht tot tien coronapatiënten waarvan na onderzoek niet kon worden vastgesteld waar en door wie ze het coronavirus hebben opgelopen. In totaal zijn er momenteel 29 mensen waarvan de besmettingsbron niet kan worden vastgesteld, maar of dat allen inwoners zijn van Noord-Brabant, is nog niet duidelijk. Het advies van het RIVM om bij klachten thuis te blijven, geldt echter nog steeds alleen voor deze provincie.

Van alle andere patiënten - zowel in Noord-Brabant als daarbuiten - is bekend waar ze besmet zijn geraakt. Het gaat in alle gevallen om contact met iemand die in een risicogebied besmet is geraakt of doordat ze zelf in een risicogebied zijn geweest.

Momenteel onderzoeken het RIVM en de GGD of de groep Brabantse patiënten waar wat de besmettingsbron betreft nog onduidelijkheid over bestaat niet tóch iets gemeenschappelijks heeft op basis waarvan de besmetting tot stand is gekomen.

De Gouw: 'Het kan best iemand zijn die in Noord-Italië is geweest en toen een beetje kuchte, maar die nooit bij een contactonderzoek boven is gekomen. Het is een echte zoektocht.'

Bron: NOS

Bijschrift foto: Een medewerker van een medisch laboratorium in Roosendaal test een monster op het coronavirus.