Senioren moeten worden gevaccineerd tegen pneumokokken, adviseert de Gezondheidsraad. 'Hoewel daarmee lang niet alle ziektes als gevolg van pneumokokken uitgebannen worden, kan wel een aanzienlijk aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen worden voorkomen', aldus het adviesorgaan.

Gemiddeld 15 procent overlijdt

Elk jaar komen 2600 tot 5600 ouderen in het ziekenhuis met een longontsteking veroorzaakt door deze bacterie. Nog eens ongeveer 1800 senioren belanden met hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging in een hospitaal. Van al deze mensen overlijdt gemiddeld 15 procent, berekende de Gezondheidsraad.

Iedere vijf jaar gevaccineerd

De Gezondheidsraad zou graag zien dat mensen al vanaf 60 jaar iedere vijf jaar worden beschermd met het vaccin PPV23, de laatste keer op 75-jarige leeftijd. Daarna wordt de werkzaamheid door verschillende factoren en de wisselwerking daartussen minder goed.

De raad zegt dat de vaccinatie voor alle ouderen bereikbaar moet zijn dankzij collectieve financiering.

Bron: ANP