ME/CVS, ook bekend als het chronische vermoeidheidssyndroom, is een 'ernstige chronische ziekte, die het functioneren en de kwaliteit van leven van mensen die eraan lijden substantieel beperkt'. Dat schrijft de Gezondheidsraad in een advies aan de Tweede Kamer.

Patiënten met de ziekte strijden al jaren voor erkenning en betere behandeling van hun aandoening. Ze zijn vaak ernstig vermoeid, hebben slaapstoornissen, concentratieproblemen, hoofdpijn en last van misselijkheid. Maar over het ontstaan van de ziekte staat volgens de Gezondheidsraad nog weinig met zekerheid vast.

Verschillende lichaamssystemen

Verschillende lichaamssystemen zoals het immuunsysteem, het metabole systeem en het centrale zenuwstelsel zouden bij het krijgen van ME/CVS betrokken kunnen zijn. 'Hoe de betrokken systemen precies op elkaar inwerken bij ontstaan en voortbestaan van ME/CVS is niet duidelijk. Ook kan het zijn dat er verschillende ziekten schuilgaan onder de noemer ME/CVS', aldus de Gezondheidsraad.

Vermoedelijk zijn er in Nederland 30.000 tot 40.000 patiënten met ME/CVS, van wie het merendeel vrouw is. Hun kans op volledig herstel is gering.

Meer onderzoek nodig

Volgens het gezondheidsinstituut is meer wetenschappelijk onderzoek naar ME/CVS noodzakelijk om patiënten beter te kunnen helpen. Daarnaast moeten de beperkingen van ME-patiënten volledig erkend worden bij de beoordeling van aanspraken op inkomens- en andere voorzieningen, stelt de raad.

Bron: ANP