De gezondheidsinspectie heeft het Laurentius Ziekenhuis Roermond voor zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld. Aanleiding is het uiteenvallen van de top van het ziekenhuis door een bestuurlijke ruzie. Vorige maand trad de voltallige raad van toezicht af na meningsverschillen met de raad van bestuur.

De raden bestaan op dit moment elk uit één persoon. Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is hierdoor een 'kwetsbare bestuurlijke situatie' ontstaan. De conflicten tussen de bestuurlijke organen bestonden al sinds maart, maar volgens het ziekenhuis had de zorg hier niet onder te lijden.

'Het is onbekend hoe lang deze kwetsbare situatie zal voortduren. De inspectie wil het herstel van goed bestuur nauwlettend volgen en heeft daarom Laurentius onder verscherpt toezicht gesteld', aldus de inspectie.

Bron: ANP