De gezondheidsinspectie wil dat Domus Magnus, een instelling voor ouderenzorg met vijftien locaties in heel Nederland, haar cliëntdossiers binnen vier weken op orde brengt. Anders moet ze een dwangsom betalen.

'De instelling voldoet nog niet volledig aan de eerder opgelegde aanwijzing. Drie van de vier verbeterpunten zijn voldoende verbeterd, maar de cliëntdossiers kennen nog altijd tekortkomingen', klaagt de inspectie. Ze stelde al eerder vast dat de dossiers onvolledig zijn en dat informatie ook niet goed wordt gebruikt.

De dwangsom is 2000 euro per week dat Domus Magnus nog steeds niet aan de eisen voldoet.

Bron: ANP