Gewichtsconsulenten laten steken vallen bij de behandeling van hun klanten. Dat stelt de Consumentenbond donderdag op basis van een steekproef onder 23 adviseurs. Regelmatig verzuimden de gewichtsconsulenten essentiële vragen te stellen, bijvoorbeeld over medicijngebruik en gezondheidsklachten.

Vier vrouwelijke 'mysteryshoppers' gingen in opdracht van de Consumentenbond op consult bij 23 gewichtsconsulenten. Hieruit kwam naar voren dat een derde van hen niet vroeg de naar medische situatie en gezondheidsklachten van de klant, de helft informeerde niet naar medicijngebruik.

Volgens de Consumentenbond zijn dat essentiële vragen, omdat gewichtsconsulenten bij medische klachten niet zelf advies mogen geven, maar moeten verwijzen naar en diëtist of huisarts.

Reactie beroepsvereniging

De Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) betreurt het dat een aantal consulenten zich 'niet vakkundig' heeft gedragen tegenover 'mysteryshoppers' van de Consumentenbond.

De BGN vindt dit zorgelijk, omdat zulke informatie 'nodig is voor een gedegen persoonlijk advies'. De Consumentenbond spreekt van essentiële vragen, omdat gewichtsconsulenten bij medische klachten niet zelf advies mogen geven, maar moeten verwijzen naar een diëtist of huisarts.

De beroepsvereniging maakt wel de kanttekening dat de steekproef te klein is om een representatief beeld te geven. De BGN zegt 2000 leden te vertegenwoordigen.

Eenmalige adviezen zijn volgens de beroepsvereniging ook niet altijd afdoende. 'Voor het geven van een persoonlijk advies en het implementeren van veranderingen in het voedingspatroon is meer tijd nodig.'

Bron: ANP