Gemeenten hebben de afgelopen twee jaar een kwart minder persoonsgebonden zorgbudgetten (pgb's) verstrekt aan hun inwoners. Dat betekent minder zelfstandigheid voor Nederlanders met een lichamelijke of geestelijke beperking, schrijft Trouw.

Nieuwe cijfers van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) laten zien dat gemeenten vorig jaar 8 procent minder pgb's hebben afgegeven. Vergeleken met 2015 is de daling 27 procent. De SVB geeft alleen de afgeronde cijfers, de precieze getallen stuurt de bank later deze maand naar de Tweede Kamer.

Duidelijk is dat de daling van het aantal persoonsgebonden budgetten die gemeenten afgeven doorzet. Dat bevestigt de bange vermoedens van D66-Kamerlid Vera Bergkamp. 'Gemeenten zijn terughoudender met pgb's. Ik vind het een verontrustende trend die we moeten keren.'

Bron: ANP