Er bestaan grote prijsverschillen tussen ziekenhuisbehandelingen met een prijs tot het maximale eigen risico-bedrag van 885 euro. De tarieven verschillen per ziekenhuis, per verzekeraar en in enkele gevallen zelfs per verzekeraar in hetzelfde ziekenhuis. 'We moeten naar een systeem, waarbij de prijs per behandeling niet meer verzekering- of ziekenhuisafhankelijk is', zegt Jean-Paul van Haarlem in het consumentenprogramma Radar. Hij is voorzitter van de Raad van bestuur van zorgverzekeraar ONVZ.

In het huidige systeem kan iemand met een eigen risico van 885 euro bij het knippen van zijn amandelen in het ene ziekenhuis zijn volledige eigen risico kwijt zijn, terwijl diezelfde behandeling in een ander ziekenhuis maar 300 euro kost. Omdat zorgverzekeraars en ziekenhuizen die tarieven niet openbaar hoeven te maken, kan de verzekerde zo onnodig voor een vervelende verrassing komen te staan.

Prijsverschillen tussen ziekenhuizen

Van Haarlem erkent dat het systeem lastig te begrijpen is voor de verzekerde. 'Dit komt omdat het systeem gebaseerd is op de inkoop van zorg bij ziekenhuizen door zorgverzekeraars.' Al zijn de prijsverschillen tussen ziekenhuizen volgens hem wel te verklaren. 'Het is heel lastig om van een simpele indicatie, zoals amandelen knippen, tot een prijs te komen. Zo kunnen er vervolgonderzoeken plaatsvinden en verschillen de behandelmethoden per ziekenhuis. Ook de voorschrijvingen van medicijnen kan verschillen per persoon. Dat leidt tot een andere rekening.'

Hoe voorkom ik onnodige kosten?

Toch kun je voorkomen dat je bij een keer amandelknippen 885 euro kwijt bent, want volgens Van Haarlem kun je nadat door een arts de diagnose is vastgesteld, altijd jouw zorgverzekeraar om een prijsopgave vragen.

Vaste tarieven voor zorg

Van Haarlem erkent de omslachtigheid en pleit voor een systeem met vaste kosten per behandeling. 'Zo weet iemand die verzekerd is en zorg gebruikt van tevoren waar hij aan toe is. Bijvoorbeeld dat de prijzen voor een poliklinisch bezoek vijftig euro, dag opname honderd euro en een meerdaagse opname 200 euro zijn.' Dat resulteert in een systeem, waarbij de prijs per behandeling dus niet meer verzekerings- of ziekenhuisafhankelijk is. 'Dat zorgt voor een vorm van eerlijkheid. Nu kan het zo zijn dat je bij een ziekenhuisbezoek al je hele eigen risico kwijt bent. Bij een systeem met een 'kostenplafond’ is dat verleden tijd.'

Zorgpremie stijgt flink

Die systeemwijziging zorgt voor flinke stijging van de zorgpremie, omdat het eigen risico-bedrag drastisch afneemt. 'Het huidige systeem brengt 3,3 miljard euro op buiten de premie. Bij het andere systeem zullen die opbrengsten veel lager zijn', stelt de voorzitter. De bal ligt volgens hem dan bij de politiek. 'Dan moet er ook een premieopslag komen om die vaste tarieven te kunnen realiseren.'

Draagvlak

Bij branchevereniging ZN, waar Van Haarlem de functie van vicevoorzitter bekleedt, voert hij dit gesprek naar eigen zeggen al jaren. Hij wil dat de verzekeraars de eerste stap zetten. 'Er is steeds meer draagvlak bij andere zorgverzekeraars, maar ook bij zorgverleners. Uiteindelijk ligt de keuze bij de politiek, maar ik ga mij er hard voor maken', belooft hij.

Bron: Radar