Tijdens de jaarwisseling zijn acht vuurwerkslachtoffers met in totaal tien beschadigde ogen het Oogziekenhuis in Rotterdam binnengebracht. Zes van de acht patiënten hebben blijvend oogletsel opgelopen, zoals verminderd zicht, blindheid en mogelijk zelfs ogen die verwijderd moeten worden.

Geen van de slachtoffers droeg een vuurwerkbril. Er waren geen kinderen jonger dan vijftien jaar bij. Drie van hen waren omstanders die zijn geraakt door rondvliegend vuurwerk. In de meeste gevallen ging het om legaal vuurwerk, aldus het Oogziekenhuis na het opmaken van de eerste, regionale balans. Cijfers elders in het land zijn nog niet bekend.

In de loop van de maandagochtend worden drie operaties uitgevoerd om schade aan de ogen te herstellen. Het Oogziekenhuis verwacht dat het aantal slachtoffers door doorverwijzingen zeker nog verder zal oplopen.

Volgens de oogarts Tjeerd de Faber, die al jarenlang ijvert voor een verbod op consumentenvuurwerk en het dragen van een vuurwerkbril, is de ernst van het letsel gelijk aan voorgaande jaren. 'Daarom toont ook deze jaarwisseling aan dat we moeten stoppen met consumentenvuurwerk', zegt hij. 'Mijn hele carrière wijd ik aan het verbeteren van het zicht van mensen. Soms zijn meerdere operaties nodig om de patiënt een paar procent meer gezichtsvermogen te geven. Maar door één klap van een stuk vuurwerk kan een oog in één keer blind worden.'

De Faber, vuurwerkwoordvoerder namens het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, stelt dat de vorige jaarwisseling leidde tot twintig blinde ogen. Het is ditmaal de tiende keer dat oogartsen letsels door vuurwerk registreren.

Sinds de registratie behandelden de Nederlandse oogartsen 2.097 vuurwerkslachtoffers met 2.564 beschadigde ogen. Daarvan werden 168 ogen blind en moesten er 69 worden verwijderd. Ongeveer de helft van de patiënten was omstander en stak zelf geen vuurwerk af.

Bron: ANP