Er komt geen verbod op middelen waarmee mensen zelfmoord kunnen plegen. Het kabinet ziet te veel praktische bezwaren om de verkoop van zogenoemde 'zelfmoordpoeders' te verbieden. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vindt het wel belangrijk om de 'verkrijgbaarheid van deze stoffen te beperken'.

Volgens de bewindsman zijn er een aantal redenen om niet voor een dergelijk verbod te kiezen. Zo zijn sommige stoffen die dodelijk zijn in grote hoeveelheden, dat niet in kleinere doseringen. In sommige gevallen kan een stof dan zelfs positieve effecten hebben. Ook zijn er stoffen die wellicht dodelijk zijn, maar ook voor totaal andere doeleinden worden gebruikt.

Heb jij hulp nodig? Je kunt contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie. Die stichting kun je bellen op 0900 0113 (24/7 bereikbaar), of ga naar 113.nl.

Ook zou het veel mankracht vergen om een verbod te handhaven, en bij handel via internet zou het zelfs 'moeilijk dan wel onmogelijk' zijn.

Verbod kan averechts werken

Een verbod kan zelfs een averechts effect hebben, zo betoogt de minister. Door een verbod in te stellen geef je 'bekendheid aan deze stoffen, iets wat je juist wil voorkomen', schrijft De Jonge aan de Tweede Kamer.

De Jonge gaat wel onder meer in gesprek met de chemiesector en wil dat er dit najaar concrete afspraken worden gemaakt om de verkoop van deze stoffen aan particulieren te beperken. Ook wordt inmiddels met de website Marktplaats samengewerkt met betrekking tot deze stoffen. Zo zijn al advertenties van de betreffende stoffen verwijderd, omdat de aanbieder niet voldeed aan de wettelijke eisen bij verkoop van deze stoffen.

Bron: ANP